Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Speciální režim placení sociálního pojistného u "malých zaměstnavatelů" a základ daně jejich zaměstnanců

15.10.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.2 Speciální režim placení sociálního pojistného u „malých zaměstnavatelů“ a základ daně jejich zaměstnanců

Jaroslava Pfeilerová

Právní úprava
  • § 6 odst. 13 ZDP, podle kterého je základ daně zaměstnance tvořen zdanitelnými příjmy zvýšenými o částku odpovídající povinnému pojistnému

2010  2011–2013 
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku v zaměstnanosti činí 25 % Sazba pojistného na sociální pojištění placené zaměstnavatelem s počtem zaměstnanců nižším než 26 činí:
– buď povinná sazba 25 % (z toho 2,3 % nemocenské pojištění, 21,5 % důchodové pojištění, 1,2 % příspěvek na státní politiku zaměstnanosti),
– nebo dobrovolná sazba 26 % (z toho 3,3 % nemocenské pojištění, 21,5 % důchodové pojištění, 1,2 % příspěvek na státní politiku zaměstnanosti). 
Komentář

Vzhledem k tomu, že základ daně zaměstnance tvoří příjem zvýšený o povinné pojistné, má výše tohoto pojistného na základ daně zaměstnance značný vliv. Povinné pojistné, které je povinen platit zaměstnavatel za zaměstnance = sazba pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, kterou platí zaměstnavatel 2/3 z 13,5 % (9 %) + sazba pojistného na sociální pojištění, kterou platí zaměstnavatel (25 %) = 34 %.

Od roku 2011 se mohou zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají maximálně 25 zaměstnanců (tzv. malí zaměstnavatelé), dobrovolně přihlásit do zvláštního systému placení pojistného. V tomto systému sice činí sazba pojistného na sociální zabezpečení 26 %, ale zaměstnavatel si bude moci od odvodu pojistného odečíst polovinu náhrady mzdy, kterou zaměstnancům zúčtoval jako náhradu mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti. Tato varianta musí být používána po celý rok.

V souladu s ust. § 6 odst. 13 ZDP jsou základem daně příjmy ze závislé činnosti zvýšené o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů podle zvláštních právních předpisů povinen platit zaměstnavatel. Jak vyplývá z předchozího textu, je přihlášení do „zvláštního systému pojistného“ dobrovolné – nejedná se tedy o pojistné,