Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Sleva na dani pro zaměstnavatele zaměstnávajícího osoby se zdravotním postižením

15.10.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.10 Sleva na dani pro zaměstnavatele zaměstnávajícího osoby se zdravotním postižením

Jaroslava Pfeilerová

Právní úprava
  • § 35 odst. 1 písm. c) ZDP platného do 31. 12. 2010 – sleva na dani u zaměstnavatele zaměstnávajícího osoby se zdravotním postižením za podmínek dále uvedených v tabulce

2010  2011–2013 
Poplatník daně z příjmů právnických osob, jenž zaměstnával nejméně 25 zaměstnanců, u nichž podíl zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, činil více než 50 % průměrného přepočteného stavu, měl nárok na slevu na dani ve výši poloviny daně vypočítané ze základu daně.  Tuto slevu již zaměstnavatel nemůže uplatnit
Komentář

Za zdaňovací období roku 2011 již