Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Sazby pojistného u zaměstnavatelů

4.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.4.1 Sazby pojistného u zaměstnavatelů

JUDr. Jan Přib

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 7 odst. 1 písm. a) ZPSZ – sazba pojistného u zaměstnavatele

2011–2014   od 2015  
Malí zaměstnavatelé měli možnost si pro kalendářní rok zvolit vyšší sazbu pojistného 26 % s následným odečtem poloviny náhrady mzdy nebo platu v počátečním období (14 dnů) dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.   Možnost volby vyšší sazby je zrušena. Platí jednotná sazba 25 % pro všechny zaměstnavatele.  

Komentář:

V ZPSZ byla pro zaměstnavatele s průměrným měsíčním počtem zaměstnanců nižším než 26 stanovena možnost, aby si sám (dobrovolně) zvýšil svou sazbu tohoto pojistného o 1 %, tj. z 25 % na 26 % z vyměřovacího základu. Tato zvýšená sazba platila vždy pro jednotlivý kalendářní rok pro toho zaměstnavatele, který toto zvýšení sazby písemně oznámil příslušné OSSZ nejpozději do 20. ledna kalendářního roku, pro který si tuto sazbu stanovil. Výhodou pro tohoto „malého” zaměstnavatele bylo, že si z odváděného pojistného odečítal