Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Sazby pojistného u zaměstnavatelů

18.10.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.4.1 Sazby pojistného u zaměstnavatelů

JUDr. Jan Přib

Právní úprava
  • § 7 odst. 1 písm. a) ZPSZ – sazby pojistného u zaměstnavatele

Platba zaměstnavatele na  2010  2011–2013 
Nemocenské pojištění   2,3 %  2,3 % nebo 3,3 % 1) 
Důchodové pojištění   21,5 %  21,5 % 
Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti  1,2 %  1,2 % 
Celkem  25 % nebo 21,5 % 2)  25 % nebo 26 % 1) 

Sazby pojistného a příspěvku jsou stanoveny z vyměřovacího základu zaměstnavatele zjištěného za rozhodné období, kterým je kalendářní měsíc. Zaměstnavatel je poplatníkem pojistného na nemocenské pojištění, pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pokud zaměstnává zaměstnance, kteří jsou účastni nemocenského pojištění. V tomto případě činí celková sazba 25 % (tj. 2,3 % + 21,5 % + 1,2 %). Tento zaměstnavatel si však od roku 2011 může zvolit vyšší sazbu pojistného na nemocenské pojištění ve výši 3,3 % pro jednotlivý kalendářní rok a v tomto případě činí celková sazba 26 % (tj. 3,3 % + 21,5 % + 1,2 %). V návaznosti na tuto volbu vyšší sazby pojistného na nemocenské pojištění si však zaměstnavatel může od odváděného (celkového) pojistného odečíst polovinu náhrady mzdy, kterou zúčtoval svým zaměstnancům v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.

Volbu vyšší sazby pojistného na nemocenské pojištění (3,3 %, celkově 26 %) může provádět jen ten zaměstnavatel, jehož průměrný měsíční počet zaměstnanců je nižší než 26