Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Roční zúčtování u pracujících poživatelů starobních důchodů

27.2.2015, Zdroj: Finanční správa

Pracující poživatelé starobních důchodů mohou neuplatněnou slevu za část roku 2014 nárokovat u zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování záloh za rok 2014, příp. v podaném daňovém přiznání za rok 2014.

Na základě nálezu Ústavního soudu uveřejněného ve Sbírce zákonů dne 3. 8. 2014 došlo ke zrušení omezení poživatelů starobních důchodů § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP zakazujícího jim uplatnit základní slevu na poplatníka, jestliže pobírají starobní důchod na počátku zdaňovacího období (blokace byla zavedena pro roky 2013 až 2015).  Za zdaňovací období roku 2014 už tedy opět náleží základní sleva na dani všem poplatníkům (včetně starobních důchodců). Zaměstnaní důchodci proto měli možnost již v průběhu roku 2014 uplatnit i měsíční slevu na poplatníka, o kterou mohli svého zaměstnavatele požádat v Prohlášení k dani (zaměstnavatel jim ji přiznal od následujícího kalendářního měsíce a nejdříve od srpna 2014 podle informace finanční správy).

Neuplatněnou slevu za část roku 2014 mohou nárokovat tito poplatníci u zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování záloh za rok 2014, příp. v podaném daňovém přiznání za rok 2014, do kterého mohou nově zahrnout i příjmy zdaněné daní vybíranou srážkou zvláštní sazbou podle § 6 odst. 4 ZDP (tj. u příjmů na základě dohody o provedení práce nepřesahující 10 000 Kč u poplatníka bez podepsaného prohlášení