dnes je 16.6.2024

Input:

Riziko ohrožení zdraví

9.5.2013, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

Nová vyhláška o pracovnělékařských službách obsahuje termín „riziko ohrožení zdraví“. V následujícím příspěvku se na tento termín zaměříme podrobněji.

Práce se zařazují do kategorií podle rizikových faktorů pracovního prostředí (výčet rizikových faktorů je v ust. § 7 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a podrobněji též v § 2 a následujících nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci). Na pracovištích existují další rizika, která nejsou působena rizikovými faktory v předešle uvedeném smyslu a kterým jsou pracovníci nebo jiné osoby na pracovištích vystaveni.

Dříve byla zdravotní způsobilost těchto pracovníků speciálně upravena v ust. § 13 - prohlídky

Nahrávám...
Nahrávám...