Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Redukční hranice pro omezení osobního vyměřovacího základu

23.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2.1 Redukční hranice pro omezení osobního vyměřovacího základu

JUDr. Jan Přib

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 15 ZDPo – stanovení redukčních hranic výpočtového základu

 

Redukční hranice pro omezení osobního vyměřovacího základu    2012   2013   2014   2015   2016   2017  
První redukční hranice    11 061 Kč   11 389 Kč   11 415 Kč   11 709 Kč   11 883 Kč   12 423 Kč  
Druhá redukční hranice    29 159 Kč   30 026 Kč   30 093 Kč   106 444 Kč   108 024 Kč   112 928 Kč  
Třetí redukční hranice   100 548 Kč   103 536 Kč   103 768 Kč   –   _   _  

Komentář:

Starobní a invalidní důchody (tj. jejich procentní výměra) se vypočítávají z výpočtového základu příslušným procentním poměrem, který je závislý na získané době pojištění (za každý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na starobní důchod náleží 1,5 % výpočtového základu). Výpočtovým základem je osobní vyměřovací základ, pokud nepřevyšuje první redukční hranici. Převyšuje-li osobní vyměřovací základ první redukční hranici, stanoví se výpočtový základ tak, že částka do první redukční hranice se počítá v plné výši a z částky osobního vyměřovacího základu nad první redukční hranici se provádí redukovaný zápočet. Výpočtový základ se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Částky redukčních hranic stanoví vláda nařízením (v období od roku 2012 do roku 2015 stanovila tyto částky vyhláška MPSV).

Výpočtovým základem je v roce 2011 do 29. září osobní vyměřovací základ pojištěnce, pokud nepřevýší částku 11 000 Kč. Převýší-li osobní vyměřovací základ tuto částku, stanoví se výpočtový základ podle § 15 ZDPo tak, že částka 11 000 Kč se počítá v plné výši, z částky osobního vyměřovacího základu nad 11 000 Kč do 28 200 Kč se počítá 30 % a z částky osobního vyměřovacího základu nad 28 200 Kč se počítá 10 % (tento zápočet nad druhou redukční hranici není přitom nijak omezen). Od 30. září 2011 platí nová právní úprava, protože k tomuto datu byl celý § 15 ZDPo upravující výpočtový základ včetně zápočtu prostřednictvím dvou redukčních hranic zrušen nálezem Ústavního soudu vyhlášeným pod č. 135/2010 Sb., přičemž tato nová úprava je stanovena zvlášť pro období do konce roku 2014 (jako přechodná úprava) a zvlášť (jako cílová úprava) od roku 2015. Úprava do konce roku 2014 se týká roků 2011 (od 30. září), 2012, 2013 a 2014, přičemž pro každý tento rok ještě platí jiná úprava stanovení výpočtového základu (účelem je postupný přechod k cílové úpravě).

V období od 30. září 2011 do konce roku 2014 se používají tři redukční hranice a v období od roku 2015 dvě redukční hranice. Výše redukčních hranic v jednotlivých letech plyne přímo z principů obsažených v novém znění § 15 ZDPo; částky redukčních hranic jsou navázány na průměrnou mzdu (tou je částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu; vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru), z níž se stanoví příslušnou procentní částkou.

V období od 30. září 2011 do 31. prosince 2014 se výpočtový základ stanoví z osobního vyměřovacího základu tak, že

  1. do částky první redukční hranice se počítá 100 %,
  2. z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se v období od 30. září 2011 do 31. prosince 2011 počítá 29 %, v roce 2012 se počítá 28 %, v roce 2013 se počítá 27 % a v roce 2014 se počítá 26 %,
  3. z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se v období od 30. září 2011 do 31. prosince 2011 počítá 13 %, v roce 2012 se počítá 16 %, v roce 2013 se počítá 19 % a v roce 2014 se počítá 22 %,
  4. z částky nad třetí redukční hranici se v období od 30. září 2011 do 31. prosince 2011 počítá 10 %, v roce 2012 se počítá 8 %, v roce 2013 se počítá 6 % a v roce 2014 se počítají 3 %.

V období od 30. září 2011 do 31. prosince 2014

  • první redukční hranice činí 44 % průměrné mzdy,

  • druhá redukční hranice činí 116 % průměrné mzdy,

  • třetí redukční hranice činí 400 % průměrné mzdy.

V období po roce 2014 (tj. od roku 2015) se výpočtový základ stanoví z osobního