Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Ředitelé obecně prospěšné společnosti

20.1.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.5 Ředitelé obecně prospěšné společnosti

JUDr. Jan Přib

Právní úprava

Právní úprava:

  • bod 16 § 5 písm. a) ZNP – zahrnutí ředitelů o. p. s. do okruhu nemocensky pojištěných osob

2009–2011     2012–2014  
Ředitelé obecně prospěšné společnosti nejsou účastni nemocenského pojištění.   Ředitelé obecně prospěšné společnosti jsou účastni nemocenského pojištění.  

Komentář:

Od roku 2012 jsou nemocenského pojištění účastni ředitelé obecně prospěšné společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro tuto společnost práci, za kterou jsou touto společností odměňováni. Podle § 9a zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, je ředitel statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, jenž řídí činnost obecně prospěšné společnosti a jedná jejím jménem; ředitele jmenuje a odvolává správní rada. Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru; je- li tímto smluvním poměrem pracovněprávní vztah, je ředitel účasten nemocenského pojištění z titulu zaměstnance činného na základě pracovněprávního vztahu. Pro účast ředitele o. p. s. na nemocenském pojištění platí obecné podmínky účasti zaměstnanců na nemocenském pojištění. Zákon