Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Působnost odborové organizace

5.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.17 Působnost odborové organizace

JUDr. Petr Bukovjan

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 286 ZP – mj. vymezení toho, kdy odborová organizace u zaměstnavatele působí

2011   2012–2013   od 2014   
ZP výslovně neupravoval podmínky vymezující to, kdy začíná odborová organizace u zaměstnavatele působit.    Už je přesně vymezeno, odkdy odborová organizace u zaměstnavatele působí a má právo jednat v pracovněprávních vztazích včetně kolektivního vyjednávání.   
ZP hovořil o odborových organizacích a jejich organizačních složkách.    Termín „organizační složka odborové organizace” byl nahrazen pojmem „pobočná organizace odborové organizace” (může kolektivně vyjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy, jestliže ji k tomu opravňují stanovy odborové organizace).   

Komentář:

Do nabytí účinnosti novely ZP s účinností od 1. 1. 2012 se vycházelo z toho, že odborová organizace působí u zaměstnavatele a má právo jednat, pokud alespoň 1 její člen je u zaměstnavatele v pracovním poměru. Nově platí výslovně, že odborová organizace působí u zaměstnavatele a má právo jednat, jen jestliže je k tomu oprávněna podle stanov a alespoň 3 její členové jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru. Kolektivně vyjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy může za těchto podmínek jen odborová