Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Promlčecí lhůty ve zdravotním pojištění

6.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9 Promlčecí lhůty ve zdravotním pojištění

Ing. Antonín Daněk

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 16 ZPZP – promlčení pojistného

  • § 19 ZPZP – způsob placení pojistného

2010–30. 11. 2011   od 1. 12. 2011  
Právo zdravotních pojišťoven předepsat dlužné pojistné (i penále) se promlčuje za pět let ode dne splatnosti. Pokud byl učiněn úkon ke zjištění výše pojistného nebo jeho vyměření, plyne nová promlčecí lhůta ode dne, kdy se o tom plátce pojistného dozvěděl. Právo vymáhat pojistné (i penále) se promlčuje ve lhůtě pěti let od právní moci platebního výměru, jímž bylo vyměřeno, přičemž promlčecí doba neběží po dobu řízení u soudu.   Právo zdravotních pojišťoven předepsat dlužné pojistné (i penále) se promlčuje za deset let ode dne splatnosti. Pokud byl učiněn úkon ke zjištění výše pojistného nebo jeho vyměření, plyne nová promlčecí lhůta ode dne, kdy se o tom plátce pojistného dozvěděl. Právo vymáhat pojistné (i penále) se promlčuje ve lhůtě deseti let od právní moci platebního výměru, jímž bylo vyměřeno, přičemž promlčecí doba neběží po dobu řízení u soudu.  

Komentář:

K datu 1. 12. 2011 se adekvátním způsobem změnily i podmínky pro vrácení přeplatku na pojistném nebo penále. Změnou