Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Příjmy jednatele společnosti s ručením omezeným

7.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.4 Příjmy jednatele společnosti s ručením omezeným

Jaroslava Pfeilerová

Právní úprava

Právní úprava:

  • bod 2 § 6 odst. 1 písm. c) ZDP – odměny jednatele jsou zařazeny mezi příjmy ze závislé činnosti

  • § 6 odst. 12 ZDP, podle kterého je základ daně zaměstnance tvořen zdanitelnými příjmy zvýšenými o částku odpovídající povinnému pojistnému

  2009   2010   2011   od 2012  
Odměna jednatele, která nepodléhá odvodům sociálního pojistného   do 5 900 Kč měsíčně   do 6 000 Kč měsíčně   do 6 200 Kč měsíčně   do 2 500 Kč měsíčně  

Komentář:

Odvodům sociálního pojištění podléhají jednatelé a společníci, kteří z titulu výkonu funkce vykonávají pro společnost práci, za kterou jsou odměňováni částkou, která dosahuje hranici tzv. rozhodného příjmu, jenž v roce 2015 činí 2 500 Kč.

Zdravotnímu pojištění podléhá odměna jednatele bez ohledu na její výši. Pokud nemá osoba jednatele za výkon funkce žádnou odměnu, měla by být zdravotně pojištěna z toho důvodu, že je současně také zaměstnanec nebo OSVČ. Jestliže osoba jednatele nemá žádný zdanitelný příjem (tj. ani z titulu jednatele, ani z pracovního poměru, nebo jako OSVČ), bude posouzena jako osoba bez zdanitelných příjmů.

Od 1. 1. 2014 je účinný zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který částečně reguluje obchodní společnosti a družstva (obchodní korporace). Tento zákon mimo jiné upravuje také smlouvu o výkonu funkce jednatele. Zjednodušeně lze uvést, že výkon funkce je od roku 2014 bezúplatný. Pokud bude jednateli odměna vyplácena, musí být její poskytování ve smlouvě o výkonu funkce výslovně sjednáno.

Příklad

Příklad 1 – odměna za výkon funkce jednatele činí 40 000 Kč měsíčně: