Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přerušení účasti zaměstnanců na nemocenském pojištění

8.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.2.4 Přerušení účasti zaměstnanců na nemocenském pojištění

JUDr. Jan Přib

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 10 odst. 9 ZNP ve znění do konce roku 2011 – podmínky přerušení účasti na nemocenském pojištění

2009–2011    od 2012  
Nemocenské pojištění zaměstnance se přerušuje
  • trvá-li neplacené pracovní volno déle než 30 kalendářních dnů po sobě jdoucích,

  • po dobu rodičovské dovolené, pokud není pobírána peněžitá pomoc v mateřství.

 
Nemocenské pojištění zaměstnance se nepřerušuje.  

Komentář:

Institut přerušení pojištění byl nově zaveden od 1. ledna 2009. Nemocenské pojištění zaměstnance se přerušovalo po dobu, po kterou zaměstnanec nevykonával práci z důvodu

  • pracovního (služebního) volna, za které nebyla poskytnuta mzda nebo jiný příjem nebo jejich náhrada, jde-li o volno, na které nemá zaměstnanec nárok (jde o tzv. neplacené volno), pokud toto volno trvalo nepřetržitě po dobu delší než 30 kalendářních dnů (pojištění se přitom přerušuje již prvním dnem, ve kterém zaměstnanec přestal vykonávat práci

 
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: