Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přerušení účasti zaměstnanců na nemocenském pojištění

8.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.2.4 Přerušení účasti zaměstnanců na nemocenském pojištění

JUDr. Jan Přib

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 10 odst. 9 ZNP ve znění do konce roku 2011 – podmínky přerušení účasti na nemocenském pojištění

2009–2011    od 2012  
Nemocenské pojištění zaměstnance se přerušuje
  • trvá-li neplacené pracovní volno déle než 30 kalendářních dnů po sobě jdoucích,

  • po dobu rodičovské dovolené, pokud není pobírána peněžitá pomoc v mateřství.

 
Nemocenské pojištění zaměstnance se nepřerušuje.  

Komentář:

Institut přerušení pojištění byl nově zaveden od 1. ledna 2009. Nemocenské pojištění zaměstnance se přerušovalo po dobu, po kterou zaměstnanec nevykonával práci z důvodu

  • pracovního (služebního) volna, za které nebyla poskytnuta mzda nebo jiný příjem nebo jejich náhrada, jde-li o volno, na které nemá zaměstnanec nárok (jde o tzv. neplacené volno), pokud toto volno trvalo nepřetržitě po dobu delší než 30 kalendářních dnů (pojištění se přitom přerušuje již prvním dnem, ve kterém zaměstnanec přestal vykonávat práci