Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled o výši pojistného od 1. 1. 2015

2.1.2015, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

V následujícím příspěvku naleznete informace České správy sociálního zabezpečení o používání nového tiskopisu „Přehled o výši pojistného“ od 1. 1. 2015.

V návaznosti na legislativní změny v zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které nabývají účinnosti 1. 1. 2015, byl nově upraven tiskopis „Přehled o výši pojistného“ pro rok 2015. Zaměstnavatelé již nebudou mít možnost stanovit si tzv.