Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pravidla pro zkušební dobu

22.9.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zkušební doba má blízko ke slovu zkoušet.

Účelem zkušební doby je umožnit zaměstnanci a zaměstnavateli posoudit, zda sjednaný pracovní poměr odpovídá jejich očekáváním, a pakliže ne, tento pracovněprávní vztah poměrně jednoduchým způsobem a bez jakéhokoli předepsaného zdůvodnění zrušit. Právní úpravu sjednání zkušební doby obsahuje ustanovení § 35 zákoníku prácea je postavena na následujících pravidlech:

 

  • Zkušební doba musí být sjednána písemně a nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, popřípadě v den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance. Nemusí se tak stát ale nutně v pracovní smlouvě.

 

  • Maximálně možná délka zkušební doby činí 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru u řadových zaměstnanců a 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru u zaměstnanců vedoucích. Nesmí být přitom delší než polovina sjednané doby trvání pracovního poměru na dobu určitou. Polovinu je třeba chápat v matematickém slova smyslu a