Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pravděpodobná výše pojistného

7.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.7 Pravděpodobná výše pojistného

JUDr. Jan Přib

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 22b ZPSZ – pravděpodobná výše pojistného

 

    2012    2013   2014   2015   2016   2017  
Pravděpodobná výše pojistného    37 706 Kč   38 826 Kč   38 913 Kč   39 917 Kč   40 509 Kč   42 348 Kč  

Komentář:

Jestliže zaměstnavatel nesplnil povinnost podat stanovený přehled o vyměřovacím základu nebo jestliže OSVČ nesplnila povinnost podat stanovený přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a tato povinnost nebyla splněna ani ve lhůtě určené příslušnou OSSZ v písemné výzvě, může okresní správa sociálního zabezpečení stanovit rozhodnutím pravděpodobnou výši pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pokud byl plátce pojistného v této výzvě na tento následek upozorněn. Při stanovení pravděpodobné výše pojistného vychází příslušná OSSZ z údajů a pomůcek, které má