Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pracovní volno související s brannou povinností

10.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.15.4 Pracovní volno související s brannou povinností

JUDr. Petr Bukovjan

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 204 ZP – právo zaměstnance na pracovní volno související s brannou povinností

 

do 30. 6. 2016   od 1. 7. 2016  
Zaměstnanec měl právo na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu mj. po dobu, kterou potřeboval na cestu do místa výjimečného vojenského cvičení.   Termín „výjimečné vojenské cvičení” byl nahrazen termínem „služba v operačním nasazení” a pracovní volno zaměstnance mu přísluší nově též na zotavenou, pokud plnění jeho pracovních úkolů zasahuje do doby 24 hodin po ukončení vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení.  

Komentář:

S účinností od 1. 7. 2016 došlo na základě zákona č. 47/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ke změně mj. zákoníku práce, a to rovněž v ustanovení § 204 ZP týkajícím se pracovního volna zaměstnance v souvisejícího s jeho brannou povinností.

V návaznosti na to nabyl účinnosti též zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze. Ten přinesl s účinností od 1. 7. 2016 ve svých ustanoveních § 36 až § 38 právní úpravu finanční podpory zaměstnavatelů, jejichž zaměstnanci zařazení do aktivní zálohy nebudou konat práci pro překážku v práci v obecném zájmu z důvodu povolání k výkonu pravidelného vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení.

Finanční podpora náleží jen zaměstnavatelům, kteří o ni požádají a kteří nejsou organizační složkou státu nebo příspěvkovou organizací podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla státního rozpočtu. Výše finanční podpory odvisí od toho, zdali jde o plánované, či neplánované pravidelné vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení. V prvním případě může finanční podpora dosáhnout až dvou třetin průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v národním hospodářství naposledy zveřejněné Českým statistickým úřadem přede dnem nástupu vojenské činné služby (tzv. průměrná mzda), v druhém případě dokonce až výše průměrné