Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pracovněprávní aktuality - duben 2017

4.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.10.03
Pracovněprávní aktuality – duben 2017

Verlag Dashöfer

Dne 1. dubna 2017 nabyl účinnosti zákon č. 93/2017, kterým dochází ke změnám v zákoně o zaměstnanosti, v zákoně o inspekci práce a v zákoníku práce. Jeho cílem je transpozice směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2014/67/EU, o prosazování směrnice 96/71/ES, o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012, o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu.

Změny v zákoně o inspekci práce se týkají především působnosti a postupů ze strany orgánů inspekce práce k realizaci pravidel vyplývajících z evropské směrnice.

Zákon o zaměstnanosti ukládá zaměstnavateli v § 136 ZZ povinnost mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu. Splnění povinnosti se nevyžaduje, splnil-li zaměstnavatel povinnost oznámit okresní správě sociálního zabezpečení den nástupu zaměstnance do zaměstnání, které mu založilo účast na nemocenském pojištění podle zákona o nemocenském pojištění. Nově se tato povinnost vztahuje také na zaměstnavatele usazeného v jiném členském státu Evropské unie, který v rámci nadnárodního poskytování služeb vyslal svého zaměstnance k dočasnému výkonu práce do České republiky. Platí, že doklady, jimiž je plněna tato povinnost, musejí být přeloženy do českého jazyka.

Další změna, která se týká zákona o zaměstnanosti, přináší zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě, a to z dosavadních 8 800 Kč na 9 500 Kč. Podle přechodných ustanovení platí, že:

  • poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě za čtvrté kalendářní čtvrtletí roku 2016 se

 
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: