Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Povinnosti zaměstnavatele při výkonu rozhodnutí srážkami z dávek nemocenského pojištění

16.10.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.11 Povinnosti zaměstnavatele při výkonu rozhodnutí srážkami z dávek nemocenského pojištění

JUDr. Jan Přib

Právní úprava
  • § 97 odst. 1 ZNP – předávání podkladů zaměstnavatelem pro provádění srážek z dávek nemocenského pojištění

  • § 116 odst. 5 písm. e) ZNP – předávání podkladů OSSZ pro provádění srážek ze mzdy

2010–2012  2013 
Postup zaměstnavatelů a OSSZ při provádění výkonu rozhodnutí srážkami z dávek nemocenského pojištění nebyl upraven Zaměstnavatel je povinen spolu s údaji pro výpočet dávek nemocenského pojištění předávat okresní správě sociálního zabezpečení též údaje potřebné pro
provádění srážek z dávek
. OSSZ sděluje zaměstnavateli údaje o prováděných srážkách z dávek. 

Je-li u zaměstnance nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, je zaměstnavatel povinen spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek předat okresní správě sociálního zabezpečení podklady pro provádění srážek z dávek nemocenského pojištění. Těmito podklady se rozumí:

  • kopie usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí,

  • sdělení výše dosud provedených srážek a

  • sdělení, jaká část základní částky nemá být okresní správou sociálního zabezpečení srážena.

Pokud zaměstnavatel již předal okresní správě sociálního zabezpečení údaje potřebné pro výpočet dávek

 
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: