Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Povinnosti zaměstnavatele při výkonu rozhodnutí srážkami z dávek nemocenského pojištění

16.10.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.11 Povinnosti zaměstnavatele při výkonu rozhodnutí srážkami z dávek nemocenského pojištění

JUDr. Jan Přib

Právní úprava
  • § 97 odst. 1 ZNP – předávání podkladů zaměstnavatelem pro provádění srážek z dávek nemocenského pojištění

  • § 116 odst. 5 písm. e) ZNP – předávání podkladů OSSZ pro provádění srážek ze mzdy

2010–2012  2013 
Postup zaměstnavatelů a OSSZ při provádění výkonu rozhodnutí srážkami z dávek nemocenského pojištění nebyl upraven Zaměstnavatel je povinen spolu s údaji pro výpočet dávek nemocenského pojištění předávat okresní správě sociálního zabezpečení též údaje potřebné pro
provádění srážek z dávek
. OSSZ sděluje zaměstnavateli údaje o prováděných srážkách z dávek. 

Je-li u zaměstnance nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, je zaměstnavatel povinen spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek předat okresní správě sociálního zabezpečení podklady pro provádění srážek z dávek nemocenského pojištění. Těmito podklady se rozumí:

  • kopie usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí,

  • sdělení výše dosud provedených srážek a

  • sdělení, jaká část základní částky nemá být okresní správou sociálního zabezpečení srážena.

Pokud zaměstnavatel již předal okresní správě sociálního zabezpečení údaje potřebné pro výpočet dávek