Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Povinnosti zaměstnavatele při ukončení dočasné pracovní neschopnosti s předpokladem, že zaměstnanec nebude moci vykonávat dosavadní činnost

16.10.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.9 Povinnosti zaměstnavatele při ukončení dočasné pracovní neschopnosti s předpokladem, že zaměstnanec nebude moci vykonávat dosavadní činnost

JUDr. Jan Přib

Právní úprava
  • § 62 ZNP – povinnosti zaměstnavatele a zařízení závodní preventivní péče

2010–2011  2012–2013 
Povinnosti zaměstnavatele nebyly stanoveny.  Zaměstnavatel je povinen požádat neprodleně poskytovatele pracovnělékařských služeb o provedení lékařské prohlídky ze zdravotních důvodů. 

Zaměstnavatel je povinen po obdržení sdělení ošetřujícího lékaře o ukončení dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance podle § 59 odst. 1 písm. b) ZNP s uvedením, že je předpoklad, že pojištěnec již nebude moci vykonávat dosavadní pojištěnou činnost a že tento předpoklad je důvodem pro lékařskou prohlídku poskytovatelem pracovnělékařských služeb ze zdravotních důvodů, požádat neprodleně poskytovatele pracovnělékařských služeb o provedení této prohlídky s uvedením důvodů. Pokud zaměstnavatel tuto povinnost nesplní, lze mu uložit pokutu až do výše 20 000 Kč.

Poskytovatel pracovnělékařských služeb je povinen na základě žádosti zaměstnavatele provést lékařskou