Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Povinnost zaměstnavatelů vést evidenci o vyloučených dobách

21.10.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.3.2 Povinnost zaměstnavatelů vést evidenci o vyloučených dobách

JUDr. Jan Přib

Právní úprava
  • § 37 odst. 2 písm. c) ZOPSZ – evidence zaměstnavatelů o vyloučených dobách

2010–2011  2012–2013 
Zaměstnavateli nebyla uložena povinnost vést evidenci o stanovených vyloučených dobách.  Zaměstnavatel je povinen vést evidenci o stanovených vyloučených dobách,
pokud trvaly celý kalendářní měsíc a byl zúčtován příjem započitatelný do vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení; zaměstnavatel o těchto dobách a o výši příjmu vystavuje na žádost potvrzení

Zaměstnavatel je povinen vést evidenci o stanovených vyloučených dobách (tj. dobách, které se při výpočtu osobního vyměřovacího základu vylučují), tj. jde-li o doby uvedené v § 16 odst. 4 písm. a) ZDPo (jde např. o dobu dočasné pracovní neschopnosti), v § 16 odst. 4 písm. d) ZDPo (jde o dobu výkonu vojenské služby, pokud nejde o vojáky z povolání) a v § 16 odst. 4 písm. e) ZDPo (jde o