Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Potvrzení o zaměstnání

5.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.20.2 Potvrzení o zaměstnání

JUDr. Petr Bukovjan

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 313 ZP – komu se potvrzení vydává a jeho náležitosti

2011   od 2012  
Zaměstnavatel byl povinen vydat potvrzení o zaměstnání zaměstnanci, jemuž skončil pracovní poměr nebo dohoda o pracovní činnosti.   Uvedenou povinnost má zaměstnavatel i při skončení dohody o provedení práce.  
Povinnou náležitostí potvrzení o zaměstnání byl údaj, zda byl pracovněprávní vztah zaměstnavatelem skončen z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci („pracovní kázně”) zvlášť hrubým způsobem.   Tento údaj je zaměstnavatel nově povinen uvádět v odděleném potvrzení pro Úřad práce.  
V odděleném potvrzení pro Úřad práce nemohla hrát žádnou roli skutečnost, že zaměstnanec porušil režim dočasně práceneschopného pojištěnce.   Součástí tohoto odděleného potvrzení je mj. skutečnost, zda pracovní poměr, dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti byly zaměstnavatelem rozvázány z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle ustanovení § 301a ZP zvlášť hrubým způsobem.  

Komentář:

Právní úprava spojuje okamžik vydání potvrzení o zaměstnání se skončením pracovněprávního vztahu. Nesprávné jsou domněnky některých zaměstnavatelů, že na vydání „zápočtového listu” mají lhůtu 8 či více dnů.

Z povinnosti vydat potvrzení o zaměstnání nevylučuje ZP žádnou kategorii zaměstnanců. Neobstojí proto závěr, že zaměstnancům odcházejícím do starobního důchodu není potřeba potvrzení vydat. Pokud jde o dohodu o provedení práce, která je v souvislosti