Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Počítání času - plynutí doby

5.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.21 Počítání času – plynutí doby

JUDr. Petr Bukovjan

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 333 ZP – běh dob

2011   od 2012  
ZP odkazoval ohledně počítání času na ustanovení § 122 ObčZ.   Doby počínají prvním dnem a končí uplynutím posledního dne stanovené nebo sjednané doby.  

Komentář:

Je nutno rozlišovat mezi během dob (řídí se ustanovením § 333 ZP) a plynutím lhůt (dle ustanovení § 605 a násl. NOZ). Dobami jsou např. zkušební doba, doba trvání pracovního