dnes je 21.4.2024

Input:

Otazníky kolem uplatnění slevy na dani pro starobní důchodce

8.8.2014, Zdroj: Finanční správaDoba čtení: 3 minuty

Nálezem uveřejněným ve Sbírce zákonů pod číslem 162/2014 Sb. zrušil Ústavní soud právní úpravu, která neumožňovala uplatňovat slevu na dani starobním důchodcům, kteří k 1. lednu příslušného kalendářního roku pobírali starobní důchod. Následující příspěvek zodpoví některé praktické dotazy související s aplikací tohoto rozhodnutí.

Dotaz č. 1

Zaměstnanec podepsal u zaměstnavatele Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (dále jen „prohlášení poplatníka“) na zdaňovací období 2014 a neuplatnil základní slevu na dani z důvodu pobírání starobního důchodu. Jak má nyní postupovat?

Za předpokladu, že zaměstnanec (starobní důchodce) má zájem uplatnit základní slevu na dani již pro výpočet měsíční zálohy na daň, oznámí tuto skutečnost svému zaměstnavateli formou vyznačení změny v prohlášení poplatníka. V tomto prohlášení poplatníka vyznačí datum změny, jež je rozhodné pro plátce daně, který tuto základní slevu zohlední při výpočtu zálohy na daň.

K vyznačené skutečnosti plátce daně přihlédne počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž mu zaměstnanec tuto skutečnost oznámil způsobem výše uvedeným. Finanční správa bude akceptovat poskytnutí základní slevy na dani poprvé i za kalendářní měsíc, v němž byl nález Ústavního soudu vyhlášen ve Sbírce zákonů, což je ve prospěch poplatníků a zohledňuje argumenty Ústavního soudu vyjádřené v nálezu.

Dotaz č. 2

Na zdaňovací období 2014 zaměstnanec (starobní důchodce) podepsal u zaměstnavatele prohlášení poplatníka a uplatnil základní slevu na dani, avšak plátce daně tuto slevu při výpočtu záloh na dani nezohlednil. Musí tento zaměstnanec opětovně žádat o tuto slevu nebo ji plátce daně zohlední sám?

Základní slevu na dani plátce daně zohlední při výpočtu záloh na dani sám (nárok byl již uplatněn), a to počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž byl nález Ústavního soudu vyhlášen ve Sbírce zákonů. Finanční správa bude akceptovat poskytnutí základní slevy na dani poprvé i za kalendářní měsíc, v němž byl nález Ústavního soudu vyhlášen ve Sbírce zákonů, tedy za měsíc srpen 2014, což je ve prospěch poplatníků a zohledňuje argumenty Ústavního soudu vyjádřené v nálezu.

Dotaz č. 3

Zaměstnanci náleží základní sleva na dani za celý rok 2014. Jakým způsobem je možné uplatnit část základní slevy vztahující se k

Nahrávám...
Nahrávám...