Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Osobní spis

5.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.20.1 Osobní spis

JUDr. Petr Bukovjan

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 312 ZP – co je osobní spis a kdo do něho může nahlížet

2011   od 2012  
Ve výčtu orgánů, jejichž pracovníci mohou nahlížet do osobních spisů u zaměstnavatele, chyběl Úřad pro ochranu osobních údajů.   Úřad pro ochranu osobních údajů je již výslovně uveden.  
ZP se nijak výslovně nezmiňoval, co se nepovažuje za nahlížení do osobního spisu.   Za nahlížení do osobního spisu se nepovažuje předložení jednotlivé písemnosti zaměstnavatelem z tohoto spisu vnějšímu kontrolnímu orgánu, který provádí kontrolu u zaměstnavatele a který si tuto písemnost vyžádal v souvislosti s předmětem kontroly prováděné u zaměstnavatele.  

Komentář:

Podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů může správce zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů, jestliže provádí zpracování nezbytné pro dodržení své právní povinnosti. Tato povinnost byla přitom dle názoru Úřadu pro ochranu osobních údajů dostatečně založena např. ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, účinného do 31. 12.