Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

5.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.7.6 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

JUDr. Petr Bukovjan

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 56 ZP – důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem a s tím související právo na náhradu mzdy (platu)

2011   od 2012  
Zaměstnanec mohl okamžitě zrušit pracovní poměr mj. tehdy, pokud mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti.   Termín splatnosti byl nahrazen pojmem „období splatnosti”.  
Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, příslušelo právo na odstupné.   Při skončení pracovního poměru tímto způsobem přísluší zaměstnanci namísto odstupného náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného měsíčního výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.  

Komentář:

S ohledem na judikaturu Nejvyššího soudu nejde o žádnou věcnou, ale spíše terminologickou změnu. Jak tento dovolací soud dovodil ještě za předchozí právní úpravy (a novelou bylo tomuto závěru učiněno zadost), počátek uvedené lhůty se odvíjí vždy ode dne následujícího po uplynutí posledního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zaměstnanci vzniklo právo na mzdu nebo plat (jejich část), tedy vlastně po uplynutí období splatnosti ve smyslu ustanovení § 141 odst. 1 ZP, a pro uplatnění tohoto důvodu k okamžitému zrušení pracovního poměru ze strany