Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Obecná ustanovení o pracovní době a době odpočinku

5.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.11.1 Obecná ustanovení o pracovní době a době odpočinku

JUDr. Petr Bukovjan

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 78 a § 350a ZP – vymezení základních pojmů na úseku pracovní doby a definice týdne

  • § 80 ZP – kratší pracovní doba

2011   od 2012  
Pro účely pracovní doby byl vymezen pojem týdne v § 78 ZP.   Pojem týdne je nově obsažen v ustanovení § 350a ZP, a to nejen pro účely pracovní doby (ale např. též pro účely dovolené).  
Pro definici zaměstnance pracujícího v noci bylo klíčové, jestli během noční doby pravidelně odpracoval nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích.   Pravidelnost byla nahrazena průměrem alespoň jednou týdně v období uvedeném v ustanovení § 94 odst. 1 ZP (26 týdnů po sobě jdoucích).  
Úvodní paragraf neobsahoval definici rovnoměrného a nerovnoměrného rozvržení pracovní doby.   Rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby jsou zákonem výslovně vymezena.  
Zákon připouštěl úvahu, že k dohodě o kratší pracovní době může dojít i např. kolektivní smlouvou.   Kratší pracovní doba může být sjednána výhradně a jen individuální dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.  

Komentář:

Týdnem se rozumí 7 po sobě následujících kalendářních dnů. Definice rovnoměrného a nerovnoměrného rozvržení pracovní doby nepřinesly nic nového proti tomu, jak je praxe chápala doposud. Rovnoměrným rozvržením pracovní doby je rozvržení, při kterém zaměstnavatel rozvrhuje na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu. Naproti tomu jejím nerovnoměrným rozvržením se rozumí rozvržení, při kterém zaměstnavatel nerozvrhuje rovnoměrně na jednotlivé týdny