Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novinky v oblasti daně z příjmů ze závislé činnosti v roce 2018

1.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.25.05
Novinky v oblasti daně z příjmů ze závislé činnosti v roce 2018

Jaroslava Pfeilerová

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále též „ZDP”), prošel v letošním roce několika novelami, z nichž některé platí již v roce 2017 a jiné jsou účinné až pro zdaňovací období roku 2018. Některé z těchto změn si připomeneme:

DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ NA VYŽIVOVANÉ DĚTI

Změna zákona o daních z příjmů, která je účinná již od 1. 7. 2017, zvýšila daňové zvýhodnění na druhé dítě na 1 617 Kč měsíčně (19 404 Kč ročně), na třetí a další dítě pak na 2 017 Kč (tj. na 24 204 Kč ročně).

Na základě novely ZDP, která byla provedena zákonem č. 200/2017 Sb., dojde od 1. 1. 2018 ke zvýšení daňového zvýhodnění také na první vyživované dítě, a to z částky 13 404 Kč na 15 204 Kč ročně (tj. z 1 117 Kč na 1 267 Kč měsíčně).

OMEZENÍ DAŇOVÉHO BONUSU

Do příjmů pro nárok na daňový bonus se nebudou počítat příjmy z kapitálového majetku podle § 8 ZDP a příjmy z nájmu podle § 9 ZDP (z  tzv. pasivních). To znamená, že pro získání nároku na daňový bonus bude muset poplatník dosáhnou příjmy ve výši šestinásobku minimální mzdy z příjmů ze závislé činnosti podle ust. § 6 ZDP nebo příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP.

ZAMĚSTNÁNÍ MALÉHO ROZSAHU

S účinností od 1. 1. 2018 podléhají příjmy ze závislé činnosti „malého rozsahu”, tj. do 2 500 Kč měsíčně, srážkové dani ve výši 15 %. Podmínkou je, aby poplatník (zaměstnanec) nepodepsal tiskopis Prohlášení k dani. Tento daňový režim lze aplikovat např. na příjem ze svědečného, dohody o pracovní činnosti, účast ve volební komisi apod.). Příjem zaměstnance do limitu 2 500 Kč měsíčně nepodléhá odvodům sociálního pojištění a z toho důvodu sociální pojištění nevstupuje do tzv. superhrubé mzdy (odvodům zdravotního pojištění podléhá i příjem do 2 500 Kč měsíčně). Pokud se poplatník rozhodne, nemusí tento příjem zahrnout do daňového přiznání. Jestliže však poplatník bude chtít, může i tento příjem do daňového přiznání zahrnout a sraženou srážkovou daň si započítat na celkovou daňovou povinnost.

ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY

Vláda schválila zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018 o 1 200 Kč na 12 200 Kč. Tato úprava má vliv na celou řadu dalších souvisejících změn. Jedná se zejména o následující úpravy:

  • Daňový bonus (§ 35c odst. 4 ZDP) může uplatnit poplatník pouze v případech, kdy měl ve zdaňovacím období příjmy ze závislé činnosti a z podnikání alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. To znamená, že tento limit se v roce 2018 zvyšuje z částky 66 000 Kč na částku 73 200 Kč.

  • Plátce je povinen vyplatit daňový bonus, jestliže úhrn příjmů ze závislé činnosti vyplacených nebo zúčtovaných tímto plátcem za příslušný kalendářní měsíc dosahuje u zaměstnance alespoň částku odpovídající polovině minimální mzdy, tj. v roce 2018 částku 6 100 Kč (v roce 2016 činila polovina minimální mzdy 5 500 Kč).

  • Výše stanovené minimální mzdy má vliv také na osvobození příjmů ve formě pravidelně vyplácených důchodů a penzí, neboť od daně z příjmů fyzických osob je osvobozena částka odpovídající 36násobku minimální mzdy, která platila k 1. 1. kalendářního roku. To znamená, že v roce 2018 je osvobozena částka ve výši 439 200 Kč (v roce 2017 částka 396 000 Kč).

  • Pokud poplatník uplatňuje slevu na dani za umístění dítěte podle ust. § 35bb ZDP, může odečíst