Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nezdanitelné části základu daně u daňových nerezidentů

7.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.3 Nezdanitelné části základu daně u daňových nerezidentů

Jaroslava Pfeilerová

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 15 odst. 9 ZDPomezení možnosti uplatnění nezdanitelné částky podle některých ustanovení § 15 ZDP v případě, je-li poplatníkem nerezident

2011–2013   od 2014  
Podmínka 90 % příjmů, kterou je nutné splnit pro uplatnění snížení základu daně podle § 15 odst. 1 až odst. 8 ZDP, se týká „všech” nerezidentů.   Odpočet je umožněn jen pro rezidenty z členského státu EU nebo EHP.  

Komentář:

Za daňového nerezidenta České republiky se považuje osoba:

  1. která nemá na území ČR bydliště a ani se na území ČR obvykle nezdržuje (tj. v kalendářním roce se zde zdržuje méně než 183 dnů) a zároveň má příjmy ze zdrojů na území ČR. V případě daňového nerezidenta musejí být splněny obě podmínky současně,
  2. která se na území ČR zdržuje déle než 183 dnů v roce, ale výlučně za účelem studia nebo léčení,
  3. která splňuje jednu ze dvou podmínek daňového rezidentství v ČR stanovených v ZDP (např. dobu pobytu), jestliže podle kritérií mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění je považována za daňového rezidenta druhého státu.

V mnohých případech však není možné podle těchto kritérií rezidentství jednoznačně posoudit, a proto je potřebné postupovat podle pravidel stanovených v příslušné smlouvě o zamezení dvojího zdanění (tato problematika