Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Neuspokojivé pracovní výsledky

21.7.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ne všichni zaměstnanci podávají špičkové pracovní výkony. Někteří odvádějí průměr a další se snaží "přežít" pracovní dobu s co nejmenší ztrátou energie. A co na to zákoník práce?

V praxi se  propuštění pro neuspokojivé pracovní výsledky používá relativně zřídka (zejm. ve srovnání s propuštěním pro porušení povinností nebo pro zrušení pracovní pozice), ač by tomu mělo být z povahy věci naopak.

Pokud  zaměstnavatel určí, že jednání zaměstnance je neuspokojivým pracovním výsledkem, stojí často před otázkou, jak dlouhou dobu ke zlepšení zaměstnanci vlastně poskytnout. Na tuto otázku neexistuje univerzální odpověď, vždy je nutné přihlížet ke konkrétním okolnostem. Jediným důležitým kritériem je, aby zlepšení v určeném období bylo objektivně možné a pro zaměstnavatele zjistitelné. Z obvykléí zkušenosti vyplývá, že se přiměřená doba ve většině případů pohybuje mezi 1 a 2 měsíci.

Častokrát se stává, že zaměstnanec v reakci na vytýkací dopis – výzvu zaměstnavatele k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků – v poskytnuté době své výsledky zlepší na požadovanou úroveň, ale zanedlouho poté (v rámci 12 měsíců od výzvy) se jeho výsledky opět zhorší na úroveň nepřijatelnou pro zaměstnavatele.

V takovém případě je