Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Neplatné rozvázání pracovního poměru - moderační právo soudu

5.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.9 Neplatné rozvázání pracovního poměru – moderační právo soudu

JUDr. Petr Bukovjan

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 69 odst. 2 ZP – podmínky pro použití práva soudu na snížení náhrady mzdy (platu) zaměstnanci při neplatném rozvázání pracovního poměru

2011   od 2012  
ZP neznal právní úpravu moderačního práva soudu.   Soud může na návrh zaměstnavatele rozhodnout o snížení náhrady mzdy (platu) příslušející zaměstnanci v souvislosti s neplatným rozvázáním pracovního poměru.  

Komentář:

K poskytnutí zmíněné náhrady je zaměstnavatel dle ustanovení § 69 odst. 1 ZP povinen v případě, že se zaměstnancem rozvázal pracovní poměr, zaměstnanec písemně oznámil zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, podal žalobu ve lhůtě předepsané ustanovením § 72 ZPsoud rozhodl, že právní jednání zaměstnavatele je neplatné. Náhrada mzdy nebo platu přísluší zaměstnanci ve výši průměrného (měsíčního) výdělku ode dne, kdy oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, až do doby, kdy mu zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo kdy dojde k platnému skončení pracovního poměru.

O uplatnění moderačního práva musí zaměstnavatel příslušný soud požádat. Bez návrhu zaměstnavatele nemůže ke snížení náhrady mzdy nebo platu zaměstnance dojít.

Snížení přichází v úvahu až ve vztahu k náhradě mzdy či platu, která zaměstnanci