dnes je 16.6.2024

Input:

Neplacené volno z pohledu zdravotního pojištění

8.7.2013, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

Někdy dovolená prostě nestačí, a tak přichází ke slovu neplacené volno. Ovšem v tomto případě je nutné nezapomenout na odvod zdravotního pojištění.

V případě poskytnutí neplaceného volna je třeba odvést  pojistné zdravotní pojišťovně Pojistné se vypočítává z minimální mzdy (trvá­-li neplacené volno celý kalendářní měsíc), nebo se k zúčtovanému hrubému příjmu zaměstnance připočítává poměrná část minimální mzdy za každý celý kalendářní den trvání neplaceného volna.

Jednu třetinu pojistného z titulu neplaceného volna hradí zaměstnanec. Úhrada zbývajících dvou třetin pojistného, placeného v souvislosti s poskytnutím neplaceného volna zaměstnavatelem, může být řešena dvěma způsoby:

1. zaměstnavatel standardně odvede z neplaceného volna dvě třetiny pojistného jako při odvodu pojistného ze zúčtovaného hrubého příjmu,

2. zaměstnavatel uzavře se zaměstnancem písemnou smlouvu o úhradě dvou třetin pojistného, které hradí zaměstnavatel, v tom smyslu, kdy se zaměstnanec zaváže, že zaměstnavateli zcela (nebo zčásti) toto pojistné uhradí. 

Podmínkou pro provedení odvodu pojistného je skutečnost, že neplacené volno trvá po dobu nejméně jednoho celého kalendářního dne. Je­-li toto pracovní volno bez náhrady příjmu poskytnuto po dobu

Nahrávám...
Nahrávám...