Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nárok na peněžitou pomoc pojištěnce na základě dohody

16.10.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.6.1 Nárok na peněžitou pomoc pojištěnce na základě dohody

JUDr. Jan Přib

Právní úprava
  • § 32 odst. 1 písm. e) ZNP – nárok na peněžitou pomoc v mateřství pojištěnce, který uzavřel dohodu s matkou dítěte

2010–2011  2012–2013 
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má též pojištěnec, který pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude o dítě starší šesti týdnů pečovat.  Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má též pojištěnec, který pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude o dítě starší šesti týdnů pečovat, a doba péče o toto dítě bude činit nejméně 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích. 

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má též pojištěnec, který pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Tuto dohodu lze uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu