Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Náhrada za dovolenou

5.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.16.3 Náhrada za dovolenou

JUDr. Petr Bukovjan

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 222 ZP – vymezení případů, kdy a jak se proplácí dovolená

2011   od 2012  
ZP umožňoval proplacení nevyčerpané dovolené jednak při skončení pracovního poměru, jednak uplynutím následujícího kalendářního roku, tady ale jen ohledně té části nevyčerpané dovolené, která přesahovala 4 týdny.   Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení pracovního poměru.  
Pedagogickým pracovníkům a akademickým pracovníkům vysokých škol příslušela náhrada mzdy nebo platu nejvýše za 4 týdny nevyčerpané dovolené.   Toto omezení už v ZP není, zmíněným zaměstnancům musí být při skončení pracovního poměru proplacena celá nevyčerpaná dovolená.  

Komentář:

Pokud zaměstnanec nevyčerpá dovolenou, na niž mu vzniklo právo, je zaměstnavatel povinen mu ji proplatit, a to náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Po novele ZP s účinností od 1. 1. 2012 přichází tato