dnes je 2.6.2023

Input:

Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti od 1. 1. 2014

8.11.2013, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Od ledna příštího roku budou zaměstnavatelé svému zaměstnanci, který byl uznán dočasně práceneschopným, vyplácet náhradu mzdy za období prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti namísto dosavadních 21 dnů.

K velké systémové změně v oblasti nemocenského pojištění došlo na začátku roku 2009. Zaměstnavatelé jsou od tohoto data povinni podle zákoníku práce poskytovat zaměstnanci, který byl uznán práce neschopným, náhradu mzdy, a to za období prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti. Zaměstnavatelům byla proto snížena sazba pojistného na nemocenské pojištění z 3,3 % na 2,3 %. Od 1. ledna 2011 pak bylo dočasně prodlouženo období poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem ze 14 na 21 dnů, a to až do 31. prosince 2013. Od ledna 2014 ale začne platit původní právní úprava.

Zaměstnanec, který bude uznán práce neschopným nebo mu bude

Nahrávám...
Nahrávám...