Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Minimální vyměřovací základy OSVČ

20.1.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.2.2.1 Minimální vyměřovací základy OSVČ

JUDr. Jan Přib

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 5b odst. 1 až 3 ZPSZ – vyměřovací základ OSVČ

2010   2011–2013   od 2014  
Minimálním vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je:
procentní minimum,
pevné minimum.  
Minimálním vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je:
procentní minimum,
pevné minimum,
úhrn měsíčních vyměřovacích základů u OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění.  
Minimálním vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je:
procentní minimum,
pevné minimum.  

Komentář:

Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za kalendářní rok je částka, kterou si určí. Určená částka však nesmí být nižší než stanovené procentní minimum (tj. 50 % daňového základu) nebo než stanovené pevné minimum (tj. součin nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu pro zálohy a počtu kalendářních měsíců výkonu hlavní nebo vedlejší samostatné výdělečné činnosti). Od roku 2011 platil ještě třetí způsob stanovení minimálního vyměřovacího základu pro OSVČ, která byla aspoň po část kalendářního roku účastna nemocenského pojištění a zaplatila aspoň za jeden kalendářní měsíc tohoto roku pojistné na nemocenské pojištění z měsíčního základu vyššího, než kolik činí nejnižší měsíční vyměřovací základ za tento měsíc. V tomto případě činí vyměřovací základ nejméně úhrn určených měsíčních vyměřovacích základů. Od roku 2014 byl tento třetí způsob zrušen.

Příklad

Příklad:

Osoba samostatně