Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Minimální mzda od 1. 1. 2016

6.11.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2015.24.1
Minimální mzda od 1. 1. 2016

Ing. Růžena Klímová

Nařízením vlády č.233/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1.1.2016 ke zvýšení základní sazby minimální mzdy z 9 200 Kč na 9 900 Kč měsíčně. Hodinová sazba minimální mzdy se zvyšuje z  55 Kč na 58,70 Kč při 40 hodinách týdně.

1. NEJNIŽŠÍ ÚROVNĚ ZARUČENÉ MZDY

V souvislosti se zvýšením minimální mzdy, která je také nejnižší úrovní zaručené mzdy, dochází ke zvýšení ostatních nejnižších úrovní zaručené mzdy. Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací zařazených do 8 skupin.

V  tabulce jsou uvedeny hodnoty nejnižších úrovní zaručené mzdy platné do 31. 12. 2015 a od 1. 1. 2016.

Skupina prací   Nejnižší úroveň zaručené mzdy do 31.12.2015v Kč za hodinu   Nejnižší úroveň zaručené mzdy od 1.1.2016 v Kč za hodinu   Nejnižší úroveň zaručené mzdy do 31.12.2015v Kč za měsíc   Nejnižší úroveň zaručené mzdy od 1.1.2016v Kč za měsíc  
1.   55,00   58,70   9 200   9 900  
2.   60,70   64,80   10 200   10 900  
3.   67,00   71,60   11 200   12 100  
4.   74,00   79,00   12 400   13 300  
5.   81,70   87,20   13 700   14 700  
6.   90,20   96,30   15 100   16 200  
7.   99,60   106,30   16 700   17 900  
8.   110,00   117,40   18 400   19 800  

2. SAZBY MINIMÁLNÍ MZDY A NEJNIŽŠÍ ÚROVNĚ ZARUČENÉ MZDY PŘI OMEZENÉM PRACOVNÍM UPLATNĚNÍ ZAMĚSTNANCE

Od roku 2016 dochází k postupnému odstraňování diference minimální mzdy a nejnižších rovní zaručené mzdy mezi zaměstnanci pobírajícími invalidní důchod a ostatními zaměstnanci. Sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí u zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu v prvním, druhém nebo třetím stupni invalidity, 55,10 Kč za hodinu nebo 9 300 Kč za měsíc.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin a jsou uvedeny v následující tabulce.

Skupina
prací
 
Nejnižší úroveň zaručené mzdy od 1.1.2016  
v Kč za hodinu   v Kč za měsíc  
1.   55,10   9 300  
2.   60,90   10 300  
3.   67,20   11 300  
4.   74,20   12 500  
5.   81,90   13 800  
6.   90,50   15 300  
7.   99,90   16 800  
8.   110,30   18 600  

Zaměstnavatel však může podle svého rozhodnutí poskytnout mzdu vyšší, než je zákonné minimum.

3. MINIMÁLNÍ MZDA A DOPLATEK DO MINIMÁLNÍ MZDY

V souladu s § 111 ZP se do minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy nezahrnuje mzda za práci přesčas včetně příplatku za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, příplatek za noční práci, příplatek za práci v sobotu a neděli a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Nedosáhne-li mzda minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen poskytnout doplatek ke mzdě ve výši rozdílu mezi mzdou dosaženou v kalendářním měsíci a příslušnou minimální měsíční mzdou. Obdobně se postupuje při odměňování hodinovou mzdou. Doplatek do výše nejnižší úrovně zaručené mzdy je zaměstnavatel povinen poskytnout obdobně.

4. ZMĚNA MINIMÁLNÍ MZDY A PRŮMĚRNÝ HODINOVÝ VÝDĚLEK

V souladu s ustanovením § 357 ZP nesmí být průměrný hodinový výdělek nižší než hodinová minimální mzda. V případě, že k takové skutečnosti dojde, musí zaměstnavatel průměrný hodinový výdělek zvýšit na hodinovou minimální mzdu.

Příklad č. 1

Zaměstnanec není poživatelem invalidního důchodu a pracuje v nepřetržitém provozu jako pomocný manipulant. Týdenní pracovní doba činí 37,5hodin týdně. Je odměňován formou hodinové mzdy ve výši minimální mzdy. Do 31. 12. 2015 činila jeho minimální mzda: (55 x 40) : 37,5 = 58,67Kč/ hod. Jeho průměrný hodinový výdělek zjištěný za 4. čtvrtletí 2015 činí 58,95Kč za hodinu.

Od 1. 1. 2016 musí zaměstnavatel zvýšit jeho hodinovou minimální mzdu na částku (58,70 x 40) : 37,5 = 62,61 Kč/hod. Současně musí od 1. 1. 2016 zvýšit jeho průměrný hodinový výdělek na 62,61Kč/hod. Bude-li potřeba v měsíci lednu 2016 použít pro příplatkové mzdy nebo pro náhradu mzdy průměrný hodinový výdělek, musí zaměstnavatel použít již upravenou výši, tedy průměrný hodinový výdělek 62,61 Kč.

5. ZMĚNA MINIMÁLNÍ MZDY A ODMĚNA Z DOHOD O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR

V souladu s ustanovením § 111 odst. 3 písm. c) ZP nesmí být odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nižší než minimální hodinová mzda.

Příklad č. 2

Zaměstnanec je poživatelem invalidního důchodu v prvním stupni invalidity a vykonává v rámci dohody o provedení práce jednoduché administrativní práce od 1. 10. 2015 do 30. 6. 2016. Sjednaná odměna činila 48,10 Kč za hodinu. Vzhledem k tomu, že se jedná o zaměstnance s omezeným pracovním uplatněním, je nutné od 1. 1. 2016 uplatnit minimální odměnu ve výši 55,10 Kč za hodinu. V případě, že by se jednalo o poživatele starobního důchodu, musel by zaměstnavatel zvýšit odměnu od ledna 2016 na 58,70 Kč za hodinu.

6. MINIMÁLNÍ MZDA A PŘÍPLATEK ZA PRÁCI VE ZTÍŽENÉM PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ

Podle § 7 nařízení vlády č. 567/2006 Sb. činí příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí za každý