Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Měsíční základ OSVČ pro pojistné na nemocenské pojištění

9.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.2.2.5 Měsíční základ OSVČ pro pojistné na nemocenské pojištění

JUDr. Jan Přib

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 5b odst. 3 ZPSZ – měsíční základ OSVČ pro pojistné na nemocenské pojištění

2009–2010   2011   2012–2013    od 2014  
Měsíčním základem OSVČ pro pojistné na nemocenské pojištění je částka určená OSVČ, nejméně však 4 000 Kč.    Měsíčním základem OSVČ pro pojistné na nemocenské pojištění je částka určená OSVČ, nejméně však 4 000 Kč nejvýše částka stanovená jako měsíční vyměřovací základ pro zálohy na pojistné na důchodové pojištění.    Měsíčním základem OSVČ pro pojistné na nemocenské pojištění je částka určená OSVČ, nejméně však 5 000 Kč a nejvýše částka stanovená jako měsíční vyměřovací základ pro zálohy na pojistné na důchodové pojištění.   Měsíčním základem OSVČ pro pojistné na nemocenské pojištění je částka určená OSVČ, nejméně však 5 000 Kč a nejvýše částka rovnající se průměru, který z vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění uvedeného na posledním přehledu připadá na jeden měsíc, v němž byla vykonávána samostatná výdělečná činnost.  

Komentář:

Před rokem 2009 byl vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné na nemocenské pojištění měsíční vyměřovací základ, z něhož OSVČ platila zálohy na pojistné na důchodové pojištění. Výši vyměřovacího základu pro pojistné na nemocenské pojištění si OSVČ nemohla určovat.

Vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné na nemocenské pojištění je od roku 2009 měsíční základ, jehož výši určuje OSVČ. Měsíční základ však nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné podle zákona o nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, tj. od roku 2012 nižší než 5 000 Kč (částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění od roku 2012 činí 2 500 Kč, tj. 2 × 2 500 = 5 000 Kč).

Od roku 2011 je zaveden strop pro určení měsíčního základu. Tímto stropem je měsíční vyměřovací základ pro zálohy na pojistné na důchodové pojištění a v případě, že OSVČ není povinna platit tyto zálohy, je tímto stropem jedna dvanáctina maximálního vyměřovacího základu (v roce 2013 činí tato jedna dvanáctina částku 103 536 Kč).

Od roku 2014 je tímto stropem průměr, který z vyměřovacího základu za kalendářní rok na naposledy podaném přehledu o příjmech a výdajích připadá na jeden kalendářní měsíc, v němž aspoň po část tohoto měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná činnost. Takto stanovený maximální měsíční základ platí od měsíce, ve kterém byl podán přehled za předchozí rok. K přehledu podanému za kalendářní rok před více než 3 roky před kalendářním rokem, v němž se pojistné na nemocenské pojištění platí, se však nepřihlíží.