Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Měsíční vyměřovací základ OSVČ

18.10.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.2.2.3 Měsíční vyměřovací základ OSVČ

JUDr. Jan Přib

Právní úprava
  • § 14 odst. 2 ZPSZ – určení měsíčního vyměřovacího základu OSVČ

  2010  2011–2013 
Měsíční vyměřovací základ OSVČ pro zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti  Částka ve výši 50 % částky rovnající se průměru, který z daňového základu připadá na jeden kalendářní měsíc předchozího roku, nebo nejméně stanovená pevná částka, a nejvýše částka ve výši čtyřnásobku průměrné mzdy Částka určená OSVČ, nejméně 50 % částky rovnající se průměru, který z daňového základu připadá na jeden kalendářní měsíc předchozího roku, nebo nejméně stanovená pevná částka, a nejvýše jedna dvanáctina
maximálního vyměřovacího základu

Před rokem 2009 si OSVČ určovala výši měsíčního vyměřovacího základu pro zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve stanoveném rozmezí. V období 2009 a 2010 činila výše měsíčního vyměřovacího základu vždy 50 % z průměru, který z daňového základu za předchozí rok připadá na jeden kalendářní měsíc výkonu samostatné výdělečné činnosti; měsíční vyměřovací základ přitom nesměl být nižší než procentní nebo pevné minimum a vyšší než stanovené maximum.

Od roku 2011 si OSVČ opět určuje výši měsíčního vyměřovacího základu ve stanoveném rozmezí. Nejvyšší možná částka měsíčního vyměřovacího základu v roce 2013 činí 103 536 Kč (tato částka představuje jednu dvanáctinu maximálního vyměřovacího základu). Toto opětné určování výše měsíčního vyměřovacího základu bylo zavedeno v návaznosti na zavedení stropu ve výši měsíčního vyměřovacího základu při