Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Kontrola plnění povinností

5.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.6 Kontrola plnění povinností

JUDr. Jan Přib

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 91 odst. 2 ZNP – vymezení oprávnění ke kontrole

do 30. 4. 2014   od 1. 5. 2014  
Oprávnění ke kontrole mělo charakter písemného pověření.   Oprávnění ke kontrole je formou průkazu.  

Komentář:

Od roku 2014 je obecným předpisem upravující kontrolu zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád); jednotlivé zákony (včetně ZNP v § 91 na základě zákona č. 64/2012 Sb.) pak stanoví zvláštní nebo odchylnou úpravu.

Pověření zaměstnanci orgánů nemocenského pojištění jsou oprávněni kontrolovat plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným v ZNP; k odstranění zjištěných nedostatků jsou oprávněni ukládat opatření k nápravě ve stanovené lhůtě. Zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné jsou