Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Kompenzace odstupného z pohledu zákona o daních z příjmů

29.1.2015, Zdroj: Finanční správa

Od roku 2012 byl do zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, začleněn nový institut tzv. kompenzace odstupného. Podívejme se na jeho daňový režim.

Z dikce zákona o zaměstnanosti před rokem 2012  plynulo, že při vzniku nároku na odstupné se posouvá výplata podpory v nezaměstnanosti o dobu, po kterou měl být bývalý zaměstnanec zabezpečen odstupným bez ohledu na to, zda bylo odstupné skutečně vyplaceno či nikoli.

Tím se někteří uchazeči o zaměstnání bez vlastního zavinění dostávali do situace, kdy byli po dobu několika měsíců zcela bez finančních prostředků,