Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Kolektivní smlouva

5.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.2.2 Kolektivní smlouva

JUDr. Petr Bukovjan

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 23 ZP – obsah kolektivní smlouvy

  • § 26 ZP – doba trvání kolektivní smlouvy

  • § 27, 28 ZP – další ustanovení týkající se kolektivní smlouvy

2011   2012–2013   od 2014  
Kolektivní smlouvu bylo možné uzavřít na dobu určitou nebo na dobu neurčitou, přičemž v druhém případě byla stanovena možnost její výpovědi s výpovědní dobou v délce 6 měsíců, která začínala běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhému účastníku kolektivní smlouvy.   Možnost písemné výpovědi je vztažena i ke kolektivní smlouvě na dobu určitou; výpovědní doba 6 měsíců je vymezena jako minimální délka.  
ZP neupravoval výslovně případ skončení účinnosti kolektivní smlouvy v důsledku zániku odborové organizace.   Při zániku smluvní strany kolektivní smlouvy jednající za zaměstnance skončí účinnost kolektivní smlouvy nejpozději posledním dnem následujícího kalendářního roku.  
V ZP nebyla výslovná zmínka chránící zaměstnance před ukládáním nových povinností nebo zkracováním jejich práv v kolektivní smlouvě.   K ujednáním v kolektivní smlouvě, která zaměstnancům ukládají povinnosti nebo zkracují jejich práva stanovená tímto zákonem, se nepřihlíží (tato ujednání jsou právně bezvýznamná).  
 
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: