Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Kolektivní smlouva

5.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.2.2 Kolektivní smlouva

JUDr. Petr Bukovjan

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 23 ZP – obsah kolektivní smlouvy

  • § 26 ZP – doba trvání kolektivní smlouvy

  • § 27, 28 ZP – další ustanovení týkající se kolektivní smlouvy

2011   2012–2013   od 2014  
Kolektivní smlouvu bylo možné uzavřít na dobu určitou nebo na dobu neurčitou, přičemž v druhém případě byla stanovena možnost její výpovědi s výpovědní dobou v délce 6 měsíců, která začínala běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhému účastníku kolektivní smlouvy.   Možnost písemné výpovědi je vztažena i ke kolektivní smlouvě na dobu určitou; výpovědní doba 6 měsíců je vymezena jako minimální délka.  
ZP neupravoval výslovně případ skončení účinnosti kolektivní smlouvy v důsledku zániku odborové organizace.   Při zániku smluvní strany kolektivní smlouvy jednající za zaměstnance skončí účinnost kolektivní smlouvy nejpozději posledním dnem následujícího kalendářního roku.  
V ZP nebyla výslovná zmínka chránící zaměstnance před ukládáním nových povinností nebo zkracováním jejich práv v kolektivní smlouvě.   K ujednáním v kolektivní smlouvě, která zaměstnancům ukládají povinnosti nebo zkracují jejich práva stanovená tímto zákonem, se nepřihlíží (tato ujednání jsou právně bezvýznamná).