Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Koeficienty nárůstu všeobecného vyměřovacího základu při stanovení ročních vyměřovacích základů

24.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2.3 Koeficienty nárůstu všeobecného vyměřovacího základu při stanovení ročních vyměřovacích základů

JUDr. Jan Přib

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 17 odst. 1 ZDPo – přehled koeficientů, jimiž se násobí jednotlivé roční vyměřovací základy zjištěné za rozhodné období

 

    2012   2013   2014   2015   2016   2017  
1986    8,4807    8,7326    8,7523   8,9778   9,1111   9,5248  
1987    8,3069    8,5537    8,5730   8,7938   8,9244   9,3296  
1988    8,1217    8,3630    8,3819   8,5978   8,7255   9,1216  
1989    7,9296    8,1651    8,1836   8,3944   8,5190   8,9058  
1990    7,6496    7,8769    7,8947   8,0980   8,2183   8,5914  
1991    6,6289    6,8258    6,8412   7,0174   7,1217   7,4450  
1992    5,4127    5,5735    5,5861   5,7300   5,8151   6,0791  
1993    4,3212    4,4496    4,4597   4,5745   4,6425   4,8533  
1994    3,6451    3,7534    3,7619   3,8588   3,9161   4,0939  
1995    3,0760    3,1673    3,1745   3,2563   3,3046   3,4546  
1996    2,5978    2,6750    2,6811   2,7501   2,7910   2,9177  
1997    2,3501    2,4199    2,4254   2,4879   2,5248   2,6394  
1998    2,1497    2,2136    2,2186   2,2757   2,3095   2,4144  
1999    1,9863    2,0453    2,0499   2,1027   2,1340   2,2308  
2000    1,8634    1,9187    1,9230   1,9726   2,0019   2,0928  
2001    1,7170    1,7680    1,7720   1,8176   1,8446   1,9284  
2002    1,5999    1,6475    1,6512   1,6937   1,7189   1,7969  
2003    1,4990    1,5435    1,5470   1,5869   1,6104   1,6835  
2004    1,4057    1,4475    1,4507   1,4881   1,5102   1,5788  
2005    1,3364    1,3761    1,3792   1,4148   1,4358   1,5010  
2006    1,2537    1,2909    1,2939   1,3272   1,3469   1,4080  
2007    1,1677    1,2024    1,2051   1,2361   1,2545   1,3114  
2008    1,0798    1,1118    1,1143   1,1430   1,1600   1,2127  
2009    1,0434    1,0744    1,0768   1,1046   1,1210   1,1719  
2010    1,0249    1,0553    1,0577   1,0850   1,1011   1,1511  
2011    1,0000    1,0315    1,0338   1,0605   1,0762   1,1251  
2012    –    1,0000    1,0015   1,0273   1,0246   1,0899  
2013     –   1,0000   1,0273   1,0246   1,0899  
2014       –   1,0000   1,0246   1,0711  
2015           1,0000   1,0396  
2016             1,0000  

Komentář:

Osobní vyměřovací základ, z něhož se určuje výpočtový základ, se stanoví jako měsíční průměr úhrnu ročních vyměřovacích základů pojištěnce za rozhodné období. Roční vyměřovací základ se stanoví jako součin úhrnu vyměřovacích základů pojištěnce pro pojistné na důchodové pojištění za příslušný kalendářní rok a koeficientu nárůstu všeobecného vyměřovacího základu (výsledek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru). Účelem tohoto koeficientu je aktualizovat hodnoty vyměřovacích základů v jednotlivých letech rozhodného období. Koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu se stanoví jako podíl všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází roku přiznání důchodu (při přiznání důchodu v roce 2017 se jedná o všeobecný vyměřovací základ za rok 2015), vynásobeného přepočítacím koeficientem pro úpravu tohoto základu, a všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, za který se vypočítává roční vyměřovací základ (pro výpočet tohoto koeficientu zákon o důchodovém pojištění určuje, že se stanoví s přesností na čtyři platná desetinná místa).

Příklad

Příklad:

Pojištěnec