Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Jiné povinnosti zaměstnance

5.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.18 Jiné povinnosti zaměstnance

JUDr. Petr Bukovjan

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 301a ZP – povinnost zaměstnance dodržovat režim dočasně práce neschopného pojištěnce

2011   od 2012  
V ZP nebyla obsažena povinnost zaměstnance týkající se režimu dočasně práce neschopného pojištěnce.   Zaměstnanec je v době prvních 14 (do konce roku 2013 prvních 21) kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti povinen dodržovat stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek podle ZNP.   

Komentář:

Jak vyplývá ze ZNP, režim dočasně práce neschopného pojištěnce zahrnuje mj. povinnost pojištěnce zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek.

Místem pobytu dočasně práce neschopného pojištěnce je místo, které pojištěnec sdělil ošetřujícímu lékaři při vzniku dočasné pracovní neschopnosti, nebo místo, na které změnil pobyt v souladu se ZNP.

Vycházky může ošetřující lékař povolit pouze v rozsahu, který odpovídá zdravotnímu stavu dočasně práce neschopného pojištěnce a který nenarušuje stanovený léčebný režim. Ošetřující lékař může vycházky povolit nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin. Přitom vymezí konkrétní časový úsek nebo časové úseky těchto vycházek. Výjimečně může ošetřující lékař v případech, kdy mimořádně náročný léčebný plán, probíhající intenzivní léčba, nepříznivé vedlejší účinky léčby nebo celkově závažný zdravotní stav neumožňují pojištěnci, aby využil pevně stanovenou dobu vycházek, na žádost dočasně práce neschopného pojištěnce a po předchozím písemném souhlasu příslušného orgánu nemocenského