Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Jak jim dát vědět?

29.10.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce obsahuje poměrně přísnou úpravu doručování do vlastních rukou zaměstnance. Toto doručení se týká písemností uvedených v § 334 odst. 1.

O jaké písemnosti jde?  Jedná se o písemnosti týkající se vzniku, změn či skončení pracovního poměru (tj. návrhy pracovní smlouvy, její dodatky, případně i jiné písemné dohody zasahující do práv zaměstnance a tedy měnící pracovní poměr, jako například dohoda o (hmotné) odpovědnosti či dohoda o pracovní pohotovosti, a veškeré ukončovací úkony, včetně vytýkacích dopisů a zápočtového listu), odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance, mzdový a platový výměr a záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce. V případech, kdy si zaměstnavatel není jist, zda daný dokument spadá do výše uvedeného výčtu (například pokud jde o odstoupení od konkurenční doložky), doporučujeme spíše dodržet přísnější právní úpravu pro doručování (tedy doručení do vlastních rukou zaměstnance), aby nebylo následně ze strany zaměstnance doručení zpochybněno.

Zaměstnavatel může zaměstnanci výše uvedené písemnosti doručit osobně, elektronicky nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zaměstnavatel si ovšem nemůže vybrat některý z těchto způsobů doručení libovolně. Zejména není možné rovnou písemnost zaslat poštou – nejprve se musí zaměstnavatel pokusit doručit zaměstnanci písemnost osobně nebo elektronicky za předpokladu, že zaměstnanec vůbec dal souhlas k elektronickému doručování.