Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Exekuce na mzdu manžela povinného

20.7.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2015.16.5
Exekuce na mzdu manžela povinného

Ing. Růžena Klímová

Zákonem č. 396/2012 Sb. se s účinností od 1. 1. 2013 doplnil § 262a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů: „Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy nebo jiného příjmu manžela povinného, přikázáním pohledávky manžela povinného z účtu u peněžního ústavu, přikázáním jiné peněžité pohledávky manžela povinného nebo postižením jiných majetkových práv manžela povinného lze nařídit tehdy, jde-li o vydobytí závazku, který patří do společného jmění manželů.”

V souvislosti s rekodifikací občanského zákoníku se zákonem č. 303/2013 Sb. měnilo mnoho právních předpisů a na základě přechodných ustanovení,  článek LII bod 2 zákona 303/2013 Sb., bylo možné od 1. 1. 2014 exekučně postihovat majetek manžela povinného i v exekučních řízeních zahájených před 1. 1. 2013.

Dne 14. 5. 2015 byl ve Sbírce zákonů pod číslem 115/2015 Sb. publikován nález Ústavního soudu sp. zn. Pl.ÚS 1/14 zrušující bod 2 přechodné ustanovení článku LII citovaného zákona. Znamená to, že ke dni 14. 5. 2015 zanikly povinnosti a omezení, které z inkriminovaných exekučních příkazů vyplývaly.

Z tohoto důvodu soudní exekutoři zasílají plátcům mzdy oznámení o zániku právních účinků příslušných exekučních příkazů. S ohledem na to, že nález Ústavního soudu zveřejněný ve Sbírce zákonů má právní sílu zákona, není plátce od tohoto data oprávněn exekuci podle inkriminovaných exekučních příkazů (jedná se o exekuci, která postihovala majetek manžela povinného v exekučních řízeních zahájených před 1. 1. 2013)