Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Evidence pracovní doby

5.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.11.3 Evidence pracovní doby

JUDr. Petr Bukovjan

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 96 odst. 1 ZP – co je zaměstnavatel povinen evidovat

2011   od 2012  
Zákon výslovně neuváděl, že evidenci je třeba vést s vyznačením začátku a konce pracovní doby.   Začátek a konec pracovní doby je již zmíněn.  
Mezi časovými úseky, které měl zaměstnavatel povinnost evidovat, byla obecně zmíněna pracovní doba.   Uvedený pojem byl nahrazen termínem „směna” jako konkrétní částí pracovní doby.  

Komentář:

Pokud jde o požadavek na vyznačení přesného začátku a konce, je třeba vycházet z toho, že evidence pracovní doby slouží především zaměstnavateli jako podklad pro výpočet mzdy nebo platu, ke sledování čerpání dovolené, přesčasové práce apod. Je zároveň dokladem pro kontrolu dodržování příslušných ustanovení ZP týkajících se pracovní doby