Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Elektronická komunikace s VZP

25.3.2015, Zdroj: VZP

V rámci rozvoje svých služeb přistoupí VZP v červnu tohoto roku k úpravám zabezpečené elektronické komunikace se svými partnery. Úpravy se budou týkat zejména komunikace poskytovatelů zdravotnických služeb a plátců pojistného s VZP.

Požadavky na úpravu komunikace vzešly přímo od klientů a byly podpořeny i softwarovými firmami, které služby v oblasti zabezpečené elektronické komunikace zajišťují. 

Od června 2015 bude pro klienty, kteří využívají pro předávání dat do pojišťovny speciální software, dostupný nový koncept služeb B2B. Ten rozšíří možnosti zabezpečené elektronické komunikace a zvýší komfort při předávání dat pojišťovně.

B2B kanál funguje na principu elektronické výměny dat a umožňuje přímou komunikaci mezi softwarem klienta a systémy pojišťovny.

VZP má zavedeny dva typy služeb. První typ je obvykle využívaný pro rychlé zpracovávání zaslaných dat. V případě zdravotnického zařízení se například může jednat o ověřování identifikačních údajů nebo platnosti smlouvy poskytovatele zdravotní péče. Druhý typ je využíván pro taková zpracování dat, u nichž je předpoklad délky trvání v řádu minut až dnů. Tento typ služeb zahrnuje například předávání