Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Elektronická forma podání a jiných úkonů

5.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.5 Elektronická forma podání a jiných úkonů

JUDr. Jan Přib

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 123e ZOPSZ – elektronická forma podání a jiných úkonů

2010–2012   2013–2014   od 2015  
Podání nebo jiný úkon lze učinit elektronicky nebo písemně nebo na produktu výpočetní techniky.   Podání nebo jiný úkon činí zaměstnavatelé, OSVČ, ošetřující lékaři a poskytovatelé zdravotních služeb, je-li předepsán tiskopis, pouze elektronicky, pokud orgán sociálního zabezpečení pro některá podání či úkony neurčil, že je lze činit též písemně nebo na produktu výpočetní techniky.   Od roku 2015 je elektronická forma podání nebo jiného úkonu fakultativní; podání nebo jiný úkon lze učinit elektronicky nebo písemně anebo na produktu výpočetní techniky.  

Komentář:

Byl-li před rokem 2013 pro podání nebo jiný úkon předepsán tiskopis, bylo možno podání nebo jiný úkon učinit:

  • v elektronické podobě do určené elektronické podatelny orgánu sociálního zabezpečení nebo do určené datové schránky orgánu sociálního zabezpečení, jde-li o tiskopisy určené orgánem sociálního zabezpečení, nebo

  • písemně na předepsaném tiskopisu, nebo

  • na produktu výpočetní techniky, který je co do údajů, formy a formátu shodný s předepsaným tiskopisem, je-li stvrzeno vytvoření tohoto produktu.

Od roku 2013 zaměstnavatelé, OSVČ, ošetřující lékaři a poskytovatelé zdravotních služeb (nikoliv pojištěnci) činí podání nebo jiné úkony, pro které je předepsán tiskopis podle ZOPSZ a ZPSZ, pouze elektronicky. Orgán sociálního zabezpečení však může určit, která podání nebo jiné úkony, pro které je předepsán tiskopis, lze učinit též písemně nebo na produktu výpočetní techniky; tato podání nebo jiné úkony je orgán sociálního zabezpečení povinen zveřejnit na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup (tj. na svých webových stránkách). ČSSZ tak určila pro podání, pro která je předepsán tiskopis, pro období roku 2013 i pro období roku 2014, tj. v těchto letech lze tato podání učinit též písemně nebo na produktu výpočetní techniky (viz úřední desku ústředí