dnes je 12.4.2024

Input:

Důsledky vstupu Chorvatska do EU

12.7.2013, Zdroj: VZPDoba čtení: 2 minuty

Dnem 1. 7. 2013 se Evropská unie rozšiřuje o nový členský stát - Chorvatsko. Podívejme se na důsledky, které z toho vyplývají pro oblasti zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení.

1. Zdravotní pojištění

Občan ČR na dovolené v Chorvatsku

Při přechodném pobytu v Chorvatsku budou mít pojištěnci nově nárok na nezbytnou péči odpovídající plánované délce pobytu, a to při předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění  nebo Potvrzení dočasně nahrazujícího evropský průkaz. V tomto případě musí jít o péči poskytovanou ve smluvních zdravotnických zařízeních.

Ke změně dochází i v případě, že čeští turisté potřebují čerpat nezbytnou péči spojenou s chronickými onemocněními, jako je například dialýza, kyslíková terapie, chemoterapie apod. Nově už nebude nutné žádat o předchozí souhlas zdravotní pojišťovnu a tuto péči lze čerpat na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění. Stále je ale nutné dohodnout si předem termín v chorvatském zdravotnickém zařízení, a to z důvodu volné kapacity.

Občané ČR pracující v Chorvatsku

Občan ČR pracující nebo samostatně výdělečně činný v Chorvatsku bude zdravotně pojištěn v Chorvatsku včetně nároku na vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění. Spolu s ním se stanou chorvatskými pojištěnci i jeho nezaopatření rodinní příslušníci (děti, manželka, manžel), a to i ti, kteří bydlí v ČR nebo jiném státě EU, EHP nebo ve Švýcarsku. Pro registraci je třeba navštívit některé z klientských pracovišť VZP.

Občané ČR v důchodovém věku

Čeští důchodci žijící na území Chorvatska budou mít nově nárok na plnou

Nahrávám...
Nahrávám...