Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Důchodový věk

17.10.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.4.3 Důchodový věk

JUDr. Jan Přib

Právní úprava
  • § 32 ZDPo – stanovení důchodového věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod

2010–2011  2012–2013 
Důchodový věk se postupně zvyšuje až na 65 let u mužů a žen, které vychovaly jedno dítě nebo nevychovaly žádné dítě, a na 62 až 64 let u žen podle počtu vychovaných dětí, pokud vychovaly aspoň dvě děti.  Důchodový věk se postupně zvyšuje a zároveň se postupně sjednocuje, až bude u pojištěnců narozených v roce 1975 činit jednotně 66 roků a 8 měsíců a pak se bude zvyšovat pro všechny pojištěnce stejně. 

Důchodový věk se od nabytí účinnosti zákona o důchodovém pojištění od 1. ledna 1996 postupně zvyšuje, přičemž tempo zvyšování důchodového věku se jednotlivými novelizacemi urychluje. Podle úpravy obsažené v zákoně č. 306/2008 Sb. měl důchodový věk pro pojištěnce narozené po roce 1968 činit 65 let u mužů, bezdětných žen a žen, které vychovaly jedno dítě, a 62 až 64 let u žen, které vychovaly nejméně dvě děti (v závislosti na počtu vychovaných dětí). Tato úprava stanovení důchodového věku však byla změněna zákonem č. 220/2011 Sb. a na základě tohoto zákona se urychluje tempo zvyšování důchodového věku a dále má dojít k úplnému sjednocení důchodového věku mužů a žen. Po sjednocení důchodového věku se má důchodový věk dále postupně zvyšovat jednotným tempem pro všechny pojištěnce, přičemž není stanovena horní věková hranice. U pojištěnců narozených po roce 1977 se důchodový věk stanoví tak, že se k věku 67 let přičte takový počet